«Χώροι με κοινή χρήση» ή «χώροι διπλής χρήσης» ή «μικτοί χώροι»