Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις – ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς για την ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων σύμφωνα με τα παρακάτω Διεθνή Πρότυπα:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14064-1:2018

ISO 45001:2018

ISO 39001:2012

ISO 22301:2019

ISO 37001:2016

ISO 50001:2018

ISO 27001:2013

ΕΛΟΤ 143 9:2013

Η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, δίνει την ανάλογη προστιθέμενη αξία στις προσφερόμενες υπηρεσίες των Επιχειρήσεων & ΟΤΑ προς τους Πολίτες.

Βελτιώνουμε την απόδοση και λειτουργία μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή βοηθάμε μία νέα επιχείρηση να ξεκινήσει δυναμικά τη σταδιοδρομία της, με μεθοδικότητα, ευελιξία και μία σειρά στρατηγικών επιλογών & ενεργειών παρέχουμε αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Διαθέτουμε άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, καλύπτοντας όλη την Ελληνική επικράτεια.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε σας αίτημα, προτείνοντας σας τη βέλτιστη δυνατή λύση.

EΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η πελατειακή μας βάση, περιλαμβάνει πληθώρα επιχειρήσεων απ’ όλους τους κλάδους της οικονομικής Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Αθανάσιος Κάππας