Σκέψεις, προτάσεις  & λύσεις για μια πιο οίκο-λογική και βιώσιμη πόλη