Ισόπεδοι κόμβοι πλεονεκτήματα – προβλήματα – επισημάνσεις