Βιογραφικό Σημείωμα

kappas_cv

Προσωπικά Στοιχεία

20-07-1971

Άνδρας

Ελληνική

6981 749 760

Αβδήρων 4

Δράμα, 66100

Εκπαίδευση και Σπουδές

 1992 – 1994 University of Manchester Department of civil engineering
1994-1999 University of Salford Post Graduate diploma Traffic Engineering & Planning
1997 City & Guilds Certificate Information Technology
1997 City & Guilds Certificate Computerized Accounts

Ξένες Γλώσσες

Ξένη Γλώσσα 1:   Αγγλική  Γλώσσα, Καλή γνώση

Επαγγελματική Εμπειρία

2001- ΣΗΜΕΡΑ

Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ.Α.Ε.

·         Η πιστοποίηση των υπεργολάβων, και η ανάληψη της ευθύνης για την τήρηση από μέρους των μέτρων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

·         Έλεγχο και τήρηση των μέτρων ασφάλειας, προτείνω τρόπους για την εξάλειψη των κινδύνων στο εργοτάξιο.

·         Κοστολόγηση έργων

·         Επίβλεψη Έργων

·        Εργοταξιάρχης σε μικρά και μεγάλα Έργα της Α.Μ.Θ.

·         Σύνταξη μελετών

·         Από 2004 Έως και σήμερα Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύστημα διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας.

·         Από 2006 μέχρι σήμερα Συνεργάτης του Υδραυλικού τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Στο Δ.Π.Θ. με Καθηγητή τον Κο. Αστέριο Παντοκράτορα

Ικανότητες - Προσόντα - Seminars

Γνώσεις Η/Υ

·         Microsoft Windows (XP/Vista/7/8)

·         Microsoft Office (Word/Excel/Internet-Web browser

·         Auto-cad.

·         Γενικά προγράμματα πάνω στο αντικείμενο μας.

·         Beton express

Σεμινάρια

·         2004 Βεβαίωση συμμετοχής ως στέλεχος της Ε.Δ.Ε.Κ.ΑΤ Α.Ε. στο σεμινάριο ‘’Γενικές Αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας’’ Advanced Quality Services Ltd.

·         2004 Βεβαίωση συμμετοχής ως στέλεχος της Ε.Δ.Ε.Κ.ΑΤ Α.Ε. στο σεμινάριο ‘’Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων’’ Advanced Quality Services Ltd.

·         2004 Βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάριο ‘’Δημόσια και Δημοτικά Έργα – Συμβάσεις – Προμήθειες στον Δημόσιο Τομέα’’ Ευρωεκπαιδευτική Ε.Π.Ε.

·         2004 Certificate Managing Safety  by IOSH Institution of Occupational Safety and Health

·         2005 Βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα – σεμινάριο κατάρτισης 50 ωρών με θέμα ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας  στο πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ

·         2005 Πιστοποίηση Certification με θέμα Διαχείριση Έργου – Project Management  Entire Consulting and Services

·          2007 Βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα – σεμινάριο κατάρτισης 24 ωρών με θέμα ‘’Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων’’ Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών.

·         2009 Certificate in ‘’Managing Health and Safety in Public Works’’

·         2019 Certificate ΕΛΟΤ  ISO 9001:2015

·         2019 Certificate ΕΛΟΤ  ISO 14001:2015

·         2019 Certificate OHSAS  ISO 18001:2015/ ΕΛΟΤ 1801:2008

Κοινωνικές Δεξιότητες

 • Συνεργασία με συναδέλφους
 • Λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Υπευθυνότητα
 • Εκπλήρωση στόχων επιχείρησης
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις  σε άρθρα, περιοδικά και εφημερίδες.
 • Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά 1. New Civil Engineer, 2.International Journal of Civil and traffic Engineering

Άλλες Δραστηριότητες

 • Πρόεδρος του  Αθλητικού Συλλόγου Γαία Δράμας  (volleyball & tenis)
 • volleyball & tenis)
 • Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου ΕΠΑΛ Δράμας
 • Μέλος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • Μέλος Δ.Σ. Ροταριανού Ομίλου Δράμας
 • Μέλος International rotary
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Ειδ. Γραμματέας της  Ένωσης Σωματίων Πετοσφαίρισης Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης
 • Μέλος επιτροπής Ανάπτυξης σάλας
 • Αντιπρόεδρος επιτροπής Πρωταθλημάτων (Υπεύθυνος για τους Ν. Σερρών & Δράμας)
 • Μέλος Επιτροπής  Οικονομικών & Marketing
 • Μέλος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας